Team

Er worden in 2023-2024 geen lessenreeksen tijdens het schooljaar aangeboden.

Je kan wél nog inschrijven voor onze MusicalStages in Vlaanderen tijdens de schoolvakanties
via  www.musicalstage.be